16 Eylül 2022
320
ABONE OL

Çevre Danışmanlık Hizmetleri – Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre danışmanlık, 2872 numaralı Çevre Kanunu kapsamında çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı işletme, sanayi kuruluşu ve tesislerin faaliyetlerinin mevzuatlara uygun olup olmadığının kontrolü ve denetlenmesi amacıyla Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından uygulanan hizmettir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri – Çevre Danışmanlık Firmaları

Bu kapsamda çevreyi koruma esasına dayalı olarak gözlemleme, iyileştirme ve önleme faaliyetleri söz konusudur.

Çevre mevzuatı, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde geliştirilerek ve sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde her sene düzenli olarak güncellenmektedir.

Çevre danışmanlık ile işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyetlerini düzenler. Mevzuatın gerektirdiği kurallara uyulup uyulmadığı denetlenmiş olur. Çevre danışmanlık hizmeti ile faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi söz konusudur. Çevre danışmanlığı faaliyetleri kapsamında mevzuata aykırılık söz konusuysa gerekli yaptırımlar uygulanır.

Çevre Danışmanlık Firmasının Yükümlülükleri Nelerdir?

Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri şu şekildedir;

 • Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun biçimde yürütmek, koordine etmektir. Çevre yönetimi hizmetleri ile ilgili yapılan çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek
 • Yürütülen çalışmalarla ilgili her ay aylık faaliyet raporu oluşturmak. Bu raporları işletme sahibi veya sorumlusuna iletmek.
 • İşletmenin genel durumunu kapsayan iç tetkik raporu hazırlamak. Bu raporları işletme sahibi veya yetkilisine sunmak.
 • İşletme yetkili veya çalışanlarına yönelik mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak.
 • İşletmede uygunsuzluk olduğunda, tespit edilen tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluk ile ilgili rapor sisteme yüklemek. İşletme sahibi veya yetkilisine uygunsuzluk ile ilgili bilgi vermek. Uygunsuzluğun işletme tarafından giderilip giderilmediği takip etmek.
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gereken ÇED raporu, çevre izni, çevre lisans belgelerinin alınması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İşletmenin çevre mevzuatı çerçevesindeki beyan ve bildirimleri tespit edilmiş formatta zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.

Çevre Danışmanlık Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • ÇED görüşü ve raporu
 • Çevre izin ve lisans danışmanlığı
 • Atık yönetimi danışmanlığı
 • Atık ve ambalaj beyanları
 • Sera gazı danışmanlığı
 • Sıfır atık uygulamaları
 • Karbon ayak izi (ISO 14064) danışmanlığı
 • Endüstriyel kaza risklerinin azaltılması (BEKRA) danışmanlığı
 • Entegre çevre bilgi sistemi (EÇBS) kaydı
 • Çevre denetimi ve eğitimi

Keleş Çevre Danışmanlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan çevre danışmanlık firması yeterlik belgesine sahiptir. 2872 sayılı Çevre Kanunu, çevre ile ilgili yönetmelikler, genelgeler hakkında deneyimli çevre mühendisi kadrosuyla Türkiye genelinde çevre danışmanlık hizmeti vermektedir. ÇED görüşü ve raporu gibi çevre danışmanlık hizmetlerini incelemek için https://www.kelescevre.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

0 Yorum

NÖBETÇİ ECZANELER
30 Mayıs 2023 Edirne Nöbetçi Eczaneler
NÖBETÇİ ECZANELER
29 Mayıs 2023 Edirne Nöbetçi Eczaneler
NÖBETÇİ ECZANELER
28 Mayıs 2023 Edirne Nöbetçi Eczaneler
NÖBETÇİ ECZANELER
27 Mayıs 2023 Edirne Nöbetçi Eczaneler
NÖBETÇİ ECZANELER
26 Mayıs 2023 Edirne Nöbetçi Eczaneler

Benzer İçerikler